Politica de confidentialitate

ATELIERUL DE NUTRITIE S.R.L. garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre ATELIERUL DE NUTRITIE S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale catreATELIERUL DE NUTRITIE S.R.L. nu implica obligativate din partea utilizatorilor iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita in mod gratuit stergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare in vederea stergerii acestora din baza de date, se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa office (at) atelieruldenutritie.ro, sau prin posta la adresa Sibiu, str. Florilor , nr. 4.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate in platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, clientii nostri au urmatoarele drepturi,:

1)  Dreptul la informare (art.12)
2)  Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3)  Dreptul la interventie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si in mod gratuit, urmatoarele:

  1. a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
  2. b) transformarea datelor personale nelegale in date anonime;
  3. c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, in mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

5)  Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost incalcate.

6)  Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Buletinele informative electronice – Newsletter AtelierulDeNutritie

Atelieruldenutritie.ro poate transmite parti din continutul sau prin buletine informative transmise prin intermediul postei electronice (e-mail). Utilizarea informatiilor transmise prin intermediul buletinelor informative se va realiza in concordanta cu prevederile prezentului document.

Respectarea procedurii de abonare la buletinele informative al atelieruldenutrtie.ro echivaleaza cu acceptarea explicita a dreptului ATELIERULDENUTRITIE SRL si/sau a operatorilor sai de marketing direct de a pastra, prelucra si utiliza datele furnizate in momentul abonarii in conditiile Legii 677/2001.

Prin abonarea la buletinele informative al atelieruldenutritie.ro sunteti de acord sa fiti inclusi in baza de date a acestui site si sa primiti ocazional informatii promotionale prin e-mail sau posta. Membrii inscrisi in baza de date certifica faptul ca isi cunosc drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (vezi sectiunea de mai sus).